XLIII Coffee’s Member Card

Được ưu đãi 10% giá trị đơn hàng cho tất cả sản phẩm đồ uống, đồ ăn, sản phẩm lưu niệm tại XLIII Coffee (trừ công cụ dụng cụ);

Các chương trình ưu đãi khác chỉ dành riêng cho khách hàng có thẻ XLIII Coffee’s Member Card.

Điều kiện cấp thẻ

Tất cả khách hàng đến tại cửa hàng, có tác động lớn đến sự phát triển của XLIII Coffee (yêu thích cà phê, sử dụng dịch vụ và chia sẻ trải nghiệm,...) được phép cấp thẻ XLIII Coffee’s Member Card.

Điều kiện:

- Khách hàng trải nghiệm dịch vụ và sản phẩm tại các cửa hàng của XLIII Coffee;

- Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu trong bảng hỏi (Họ và tên, Số điện thoại, Email).

Các chương trình ưu đãi giá đặc biệt và tích lũy điểm chỉ được áp dụng khi khách hàng có xuất trình mã QR code của XLIII Coffee’s Member Card khi thanh toán tại Cửa hàng. Đối với khách mua Online vui lòng cung cấp Mã Khách Hàng dưới dạng Mã QR code.

Member Card - XLIII Coffee

Một số lưu ý khi sử dụng

Khi thanh toán quý khách vui lòng xuất trình Mã khách hàng dưới dạng QR code cho nhân viên thanh toán để tích điểm và nhận ưu đãi.

Mức ưu đãi cho khách hàng có thẻ XLIII Coffee’s Member Card không được áp dụng cùng với những chương trình khuyến mãi khác. (Khách hàng có quyền chọn chương trình có ưu đãi cao hơn). 

XLIII Coffee được sử dụng các thông tin đăng ký và dữ liệu liên quan đến việc mua sắm tại XLIII Coffee của khách hàng có XLIII Coffee’s Member card để hỗ trợ cho các hoạt động marketing, thống kê và quản lý chương trình. Tất cả các dữ liệu liên quan đến khách hàng sẽ hoàn toàn được bảo mật.

Thẻ XLIII Coffee’s Member card thuộc tài sản XLIII Coffee, XLIII Coffee có quyền quyết định bất kỳ lúc nào về việc: 

-  Chỉnh sửa hoặc chấm dứt chương trình ưu đãi XLIII Coffee’s Member Card;

-  Từ chối phát hành XLIII Coffee’s Member card;

-  Thu hồi hoặc hủy bỏ thẻ XLIII Coffee’s Member card vì những lý do chính đáng.

Trường hợp mất Mã khách hàng

Trong trường hợp mất thẻ hoặc mất mã khách hàng, khách hàng chủ động liên hệ XLIII Coffee để đăng ký thẻ mới (miễn phí).

XLIII Coffee không có trách nhiệm về việc tích lũy những quyền lợi được hưởng khi mua hàng trong thời gian khách hàng bị mất thẻ.

Chính sách nâng cấp thẻ

Tổng giá trị mua hàng từ 10.000.000 VND: thẻ XLIII Coffee’s Member Card được nâng cấp thành thẻ XLIII Coffee’s Gear card (ưu đãi 15% giá trị hoá đơn cho các sản phẩm tại của hàng trừ công dụng cụ).

Quy trình áp dụng

Khách hàng vui lòng đưa vui lòng đưa mã số này cho nhân viên cửa hàng trước khi gọi món để kích hoạt và sử dụng dịch vụ.