Mục lục

PHẦN 1 - CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn theo nhiều cách khác nhau trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Thông tin cá nhân: họ tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu chính, số điện thoại liên lạc;

2. Thông tin tài chính: địa chỉ thanh toán;

3. Thông tin khác liên quan đến yêu cầu của bạn cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Khách hàng Webshop

Trong quá trình đăng ký hoặc đặt hàng, bạn sẽ được nhắc cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn: tên, địa chỉ giao hàng, số điện thoại và địa chỉ email. Thông tin cá nhân này được sử dụng để thực hiện lên đơn đặt hàng, liên lạc trao đổi các vấn đề liên quan và sử dụng cho các mục đích tiếp thị nội bộ. 

Khách hàng Wholesale

Chúng tôi đưa ra biểu mẫu yêu cầu cung cấp các thông tin cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn: Họ tên người liên hệ, tên doanh nghiệp, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, số VAT, số hóa đơn, địa chỉ giao hàng và thông tin khác về doanh nghiệp của bạn, như: loại hình kinh doanh, thiết bị và khối lượng ước tính hàng tháng. Sau đó chúng tôi sử dụng thông tin được cung cấp để liên hệ và thảo luận về các yêu cầu của bạn.

Đăng ký nhận bản tin

Trang web của chúng tôi cho phép bạn nhập tên và địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin bán lẻ. Đối với khách hàng bán buôn mới, chúng tôi cung cấp cho bạn lựa chọn đăng ký nhận bản tin bán buôn thông qua hình thức đăng ký. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể cập nhật cho bạn tất cả các sản phẩm, dịch vụ và tin tức mới nhất.

Thông tin phi cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin phi cá nhân về người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Thông tin phi cá nhân có thể bao gồm tên thiết bị, loại thiết bị và thông tin kỹ thuật về phương tiện kết nối của người dùng với ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để phân tích, thống kê nhằm thấu hiểu hành vi người dùng, quản trị trang web, điều chỉnh và cải thiện trải nghiệm người dùng. Bất kỳ thông tin nào được thu thập bằng cách sử dụng cookie đều được tổng hợp trên cơ sở ẩn danh tổng hợp.

Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, tuy nhiên, bạn có thể xóa hoặc tắt cookie bằng các cài đặt trong trình duyệt của mình. Xin lưu ý rằng cookie không thể gây hại cho máy tính của bạn và trang web của chúng tôi sử dụng cookie để giúp bạn đăng nhập, vì vậy việc tắt cookie có thể làm giảm trải nghiệm dịch vụ.

 


 

PHẦN 2 - MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Việc thu thập thông tin từ bạn là cung cấp trải nghiệm hiệu quả cho các mục đích sau:

Cải thiện dịch vụ khách hàng

Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ của bạn hiệu quả hơn.

Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để hiểu cách người dùng sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên trang web này.

Cải thiện trang web và ứng dụng

Chúng tôi có thể sử dụng phản hồi bạn cung cấp để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie Google Analytics cơ bản để theo dõi hiệu suất và việc sử dụng trang web. Các thư viện JavaScript của Google Analytics sử dụng cookie HTTP để ghi nhớ những gì người dùng đã thực hiện trên các trang/tương tác trước đó với trang web. Xin lưu ý rằng Google Analytics không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào về người dùng.

Gửi email định kỳ

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email được cung cấp bởi người dùng để gửi thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của bạn. Ngoài ra, email được thu thập cũng có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi, yêu cầu khác từ khách hàng. Nếu người dùng quyết định chọn tham gia vào danh sách nhận bản tin, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức công ty, cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v … Nếu bất cứ lúc nào người dùng muốn hủy đăng ký, họ có thể thực hiện theo các hướng dẫn ở cuối mỗi email.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin email bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào ‘hủy đăng ký’ trên bản tin email của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi theo số 0799 343 943 hoặc gửi email đến services@xliii.coffee (08:00 – 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)

 


 

PHẦN 3 - PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

Một, một số hoặc tất cả các thông tin trên có thể được yêu cầu để cung cấp cho bạn dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân của bạn có thể được chúng tôi sử dụng trong các phạm cụ thể như sau:

Sử dụng nội bộ

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng phù hợp. Ngoài ra, thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được sử dụng để cải thiện nội dung và bố cục trang web, cải thiện khả năng tiếp cận và phục vụ cho hoạt động tiếp thị của chúng tôi (bao gồm tiếp thị dịch vụ và sản phẩm), cung cấp quảng cáo đáp ứng đúng nhu cầu của bạn và để xác định thông tin thị trường chung về khách truy cập vào trang web.

Liên hệ với bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để liên lạc, trảo đổi với bạn về trang web cũng như các đơn đặt hàng. Nếu bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi bằng email của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng nó để cung cấp thông tin cho bạn. Chúng tôi luôn cung cấp tùy chọn từ chối nhận email mỗi khi chúng tôi gửi bản tin.

Sử dụng bên ngoài

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học chung không được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, các chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy cho các mục đích nêu trên. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi điều hành các hoạt động kinh doanh và ứng dụng hoặc điều hành các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi các bản tin hoặc khảo sát. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba này cho các mục đích giới hạn.

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh mà chúng tôi có thể cùng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ của họ có thể được cung cấp thông qua các dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào sản phẩm hoặc dịch vụ vì tên của họ sẽ xuất hiện một mình hoặc với chúng tôi. Nếu bạn chọn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn, bao gồm thông tin cá nhân của bạn với các đối tác đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát thực tiễn bảo mật của các đối tác kinh doanh bên thứ ba này. Nếu bạn không muốn cho phép bên thứ ba đó sử dụng thông tin của mình, bạn có thể từ chối bằng cách liên hệ trực tiếp với bên thứ ba đó. Bất kỳ thông tin nào được thu thập bằng cách sử dụng cookie đều được tổng hợp trên cơ sở ẩn danh tổng hợp.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho cảnh sát hoặc bất kỳ cơ quan quản lý hoặc cơ quan chính phủ nào khác đang điều tra các hoạt động bị nghi ngờ là bất hợp pháp nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy.

 


 

PHẦN 4 - BẢO MẬT

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân theo các phương pháp tốt nhất trong ngành để đảm bảo thông tin đó không bị mất, sử dụng sai, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy một cách không phù hợp.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của mình, thì thông tin đó sẽ được mã hóa bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL) và được mua sắm bằng mã hóa. Mặc dù không có phương thức truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào an toàn 100%, nhưng chúng tôi tuân sử dụng các phương thức thanh toán tuân theo tất cả các yêu cầu của PCI-DSS và thực hiện các tiêu chuẩn ngành được chấp nhận chung bổ sung.

 


 

PHẦN 5 - HOẠT ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, nhà cấp phép và các bên thứ ba khác. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ được sử dụng bởi các trang web được liên kết từ trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm nội dung và liên kết của chúng, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật của các trang web đó trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho họ.

Khi sử dụng trang web này, bạn có thể nhận thấy một số cookie không liên quan đến XLIII Coffee. Khi bạn truy cập một trang có chứa nội dung được nhúng, chẳng hạn như từ Vimeo, bạn có thể nhận được cookie từ các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát cài đặt của những cookie này, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trang web của bên thứ ba để biết thêm thông tin về cookie của họ và cách quản lý chúng.

 


 

PHẦN 6 - SỰ ĐỒNG Ý

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đảm bảo rằng bạn có đủ khả năng hợp pháp để tham gia vào các hợp đồng ràng buộc và thông tin cá nhân mà bạn được yêu cầu cung cấp là chính xác, hiện hành và đầy đủ ở mọi khía cạnh. Bạn cũng đảm bảo rằng bạn sẽ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân của bạn bằng cách cập nhật tài khoản trực tuyến của bạn hoặc liên hệ với nhóm Dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua email hoặc thông qua một trong các phương pháp nêu trên.

 


 

PHẦN 7 - LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các hợp đồng đó sẽ chịu sự phán quyết không độc quyền của các tòa án của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 


 

PHẦN 8 - THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy vui lòng cập nhật thường xuyên. Các thay đổi và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay khi chúng được đăng trên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây rằng nó đã được cập nhật để bạn biết chúng tôi thu thập thông tin gì, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và trong những trường hợp nào, nếu có, chúng tôi sử dụng và/hoặc tiết lộ.

Nếu cửa hàng của chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển cho chủ sở hữu mới để chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn.

 


 

PHẦN 9 - CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng có quyền gọi đến hotline 079 343 943 với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng người dùng thống nhất phương án giải quyết. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 43 không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng đó cung cấp khi mua hàng ban đầu là không chính xác.

 


 

PHẦN 10 - CÂU HỎI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn: truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn, đăng ký khiếu nại hoặc chỉ muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi qua email hoặc thông qua một trong các phương pháp khả thi khác.

Điện thoại: 0799 343 943
services@xliiicoffee.com
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 43
43 Trần Tấn Mới, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0401983565

Giờ hoạt động của bộ phận Chăm sóc Khách hàng:
08:00 – 17:00 – Thứ Hai đến Thứ Sáu

 


 

PHẦN 11 - CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Chúng tôi không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.