Mục lục

PHẦN 1 - ĐIỀU KHOẢN CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

Khi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn đảm bảo rằng bạn có đủ năng lực pháp lý để tham gia vào các hợp đồng ràng buộc và thông tin cá nhân mà bạn được yêu cầu cung cấp là chính xác, cập nhật mới nhất và đầy đủ ở mọi khía cạnh. Bạn cũng đảm bảo rằng bạn sẽ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân của bạn bằng cách cập nhật tài khoản trực tuyến hoặc liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi qua email hoặc thông qua một trong các phương pháp khả thi khác.

Bạn không được sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật về bản quyền và luật sở hữu trí tuệ).

Bạn không được cài đặt bất kỳ loại vi-rút hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.

Việc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt Dịch vụ của bạn ngay lập tức.

 


 

PHẦN 2 - ĐIỀU KIỆN CHUNG

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì và vào bất kỳ lúc nào.

Bạn hiểu rằng thông tin của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được truyền đi mà không được mã hóa và liên quan đến (a) việc truyền qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình chuyển qua mạng.

Bạn đồng ý không sao chép, xuất bản, tái xuất bản, tải lên, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, chuyển đổi và/hoặc phân phối bất kỳ phần nào của trang web và/hoặc của nội dung cho bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web và/hoặc phương tiện khác để xuất bản, phân phối hoặc cho bất kỳ mục đích thương mại nào, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

 


 

PHẦN 3 - TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ KỊP THỜI CỦA THÔNG TIN

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin có sẵn trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc được cập nhật mới nhất. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không được dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin khác chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Bất kỳ sự phụ thuộc vào tài liệu trên trang web này là rủi ro của riêng bạn.

Trang web này có thể chứa một số thông tin mang tính chất lịch sử. Thông tin mang tính chất lịch sử không nhất thiết là thông tin được cập nhật mới nhất và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất kỳ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của mình. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

 


 

PHẦN 4 - THAY ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ

Giá cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào trong đó) bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

 


 

PHẦN 5 - SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được cung cấp độc quyền trực tuyến thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ có thể được hoàn trả hoặc đổi trả theo Chính sách hoàn trả của chúng tôi.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc và hình ảnh của các sản phẩm xuất hiện trong cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo độ chính xác của màu sắc và hình ảnh hiển thị trên màn hình hiển thị của bạn. 

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không bắt buộc, giới hạn việc bán các sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc khu vực tài phán nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trong từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào. Mọi ưu đãi cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web này đều vô hiệu nếu bị cấm hoặc thay đổi.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được sẽ đáp ứng mong đợi của bạn.

 


 

PHẦN 6 - TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN TÀI KHOẢN VÀ HÓA ĐƠN

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng mua cho mỗi người hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và/hoặc các đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và/hoặc giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với e-mail và/hoặc địa chỉ thanh toán/số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế hoặc hủy bỏ các đơn đặt hàng mà theo đánh giá riêng của chúng tôi dường như được đặt bởi các đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản và mua hàng được cập nhật mới nhất, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản của mình và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn thành các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần.

 


 

PHẦN 7 - CÔNG CỤ TÙY CHỌN

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ quyền kiểm soát hay đầu vào nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ đó “nguyên trạng” và “có sẵn” mà không có bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ sự chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.

Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web đều hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và quyết định, đồng thời bạn phải đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và chấp thuận các điều khoản về các công cụ được cung cấp bởi (các) nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.

Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và/hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới đó cũng phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này.

 


 

PHẦN 8 - HOẠT ĐỘNG CỦA BÊN THỨ BA

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba. Các liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào hoặc đối với bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thực tiễn của bên thứ ba và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, phản hồi hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển đến bên thứ ba.

 


 

PHẦN 9 - SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ QUYỀN SỬ DỤNG

Tất cả nội dung và quyền sở hữu trí tuệ có trong trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhãn hiệu thương mại đã đăng ký, hình ảnh, đồ họa và nội dung biên tập là tài sản của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 43. Bạn chỉ được phép sử dụng tài liệu này khi được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Bạn đồng ý không sửa đổi, sản xuất, phân phối hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên các sản phẩm hoặc thương hiệu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 43.

 


 

PHẦN 10 - NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI DÙNG, PHẢN HỒI VÀ NỘI DUNG KHÁC

Nếu theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số bài gửi cụ thể (ví dụ: bài dự thi) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, hình ảnh, đề xuất, ý tưởng, kế hoạch hoặc tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, qua thư bưu điện, hoặc nói cách khác (gọi chung là ‘nhận xét’), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào bất kỳ nhận xét nào mà bạn chuyển tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) bảo mật bất kỳ nhận xét nào; (2) trả tiền bồi thường cho bất kỳ bình luận nào; hoặc (3) trả lời bất kỳ bình luận nào. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi tùy ý xác định là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm.

Bạn đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, quyền sở hữu và các quyền được bảo vệ bởi bất kỳ luật nào có liên quan hiện hành. Bạn cũng đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu bôi nhọ hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc tục tĩu hoặc chứa bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan theo bất kỳ cách nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả, giả vờ là một người nào đó không phải là chính mình hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét nào bạn đưa ra và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nhận xét nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

 


 

PHẦN 11 - THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc bạn gửi thông tin cá nhân thông qua cửa hàng được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi –  tại đây

 


 

PHẦN 12 - LỖI, SỰ THIẾU CHÍNH XÁC VÀ SỰ THIẾU SÓT

Đôi khi, có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi  có lỗi đánh máy, thiếu chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tính sẵn có. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ lỗi, điểm không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong trang web này hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng) .

Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong trang web này hoặc trên bất kỳ trang web có liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về giá, trừ khi luật pháp yêu cầu. Không có ngày cập nhật hoặc làm mới cụ thể nào được áp dụng trong trang web này hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, nên được dùng để chỉ ra rằng tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

 


 

PHẦN 13 - CẤM SỬ DỤNG

Ngoài các điều cấm khác như được quy định trong Điều khoản và Điều kiện, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của nó: (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) xúi giục người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ luật pháp nào của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) để quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, bôi nhọ, vu khống, miệt thị, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc tình trạng khuyết tật; (f) để gửi thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn; (g) tải lên hoặc cài đặt vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của trang web này hoặc của bất kỳ trang web có liên quan, các trang web khác hoặc Internet; (h) để thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) để gửi thư rác, lừa đảo, lấy cớ, thu thập thông tin, thu thập dữ liệu; (j) cho bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của  trang  web này hoặc bất kỳ trang web có liên quan, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan vì vi phạm bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào.

 


 

PHẦN 14 - TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực để xác minh tính chính xác của bất kỳ thông tin nào chúng tôi đặt trên trang web, nhưng chúng tôi không bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến tính chính xác của thông tin đó. Trang web này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bất kỳ đại diện hay xác nhận nào được đưa ra và chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến trang web này hoặc bất kỳ giao dịch nào có thể được thực hiện trên trang web này, hoặc thông qua trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về việc không vi phạm, tính tương thích, bảo mật, độ chính xác, các điều kiện về tính đầy đủ hoặc bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào phát sinh từ quá trình giao dịch hoặc sử dụng hoặc mua hàng.

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web này sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc sẽ không bị gián đoạn, kịp thời hoặc không có lỗi. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web này hoặc các máy chủ lưu trữ trang web này và các ứng dụng tương ứng của nó không có vi-rút hoặc thể hiện đầy đủ chức năng, độ chính xác và độ tin cậy của trang web. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý với bạn về bất kỳ tổn thất nào đối với nội dung hoặc tài liệu được tải lên hoặc truyền qua trang web này.

Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành, chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp. Điều này không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn với tư cách là người tiêu dùng.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, theo hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm, nhưng không giới hạn, sơ suất), trước hợp đồng hoặc các tuyên bố khác (không phải là xuyên tạc gian lận) hoặc liên quan đến Điều kiện đối với bất kỳ tổn thất kinh tế nào (bao gồm cả việc không có hạn chế tổn thất doanh thu, lợi nhuận, hợp đồng, kinh doanh hoặc khoản tiết kiệm dự kiến); hoặc bất kỳ tổn thất uy tín hoặc danh tiếng nào; hoặc bất kỳ tổn thất đặc biệt hoặc gián tiếp nào mà bên đó phải chịu hoặc gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản của bất kỳ vấn đề nào theo Điều kiện.

Không có nội dung nào trong Điều kiện loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi hoặc của cửa hàng hoặc nhân viên của chúng tôi.

 


 

PHẦN 15 - MIỄN TRỪ

Không có sự từ bỏ nào của chúng tôi đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong số này có hiệu lực trừ khi nó được tuyên bố rõ ràng là từ bỏ và được thông báo bằng văn bản.

Việc chúng tôi từ bỏ bất kỳ vi phạm nào sẽ không cấu thành việc từ bỏ bất kỳ vi phạm nào tiếp theo.

 


 

PHẦN 16 - NGƯỠNG THI HÀNH

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó vẫn sẽ được thi hành trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép và phần không thể thi hành sẽ được coi là bị cắt khỏi các Điều khoản và Điều kiện này, quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

 


 

PHẦN 17 - SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc không thực hiện hoặc trì hoãn việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo các điều khoản này do các sự kiện bất khả kháng.
Sự kiện bất khả kháng bao gồm bất kỳ hành động, sự kiện, thiếu sót hoặc tai nạn nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi và đặc biệt bao gồm (không giới hạn) những điều sau: 

(a) Đình công hoặc hoạt động công nghiệp khác;

(b) Nội động, bạo loạn, xâm lược, tấn công khủng bố hoặc đe dọa tấn công khủng bố, chiến tranh (dù có tuyên bố hay không) hoặc đe dọa hoặc chuẩn bị chiến tranh;

(c) Cháy, nổ, bão, lũ lụt hoặc thiên tai khác;

(d) Mất khả năng sử dụng đường sắt, tàu biển, máy bay, phương tiện giao thông cơ giới hoặc các phương tiện giao thông công cộng hoặc tư nhân khác;

(e) Không sử dụng được mạng viễn thông công cộng, mạng viễn thông dùng riêng;

(f) Các đạo luật, nghị định, pháp luật, quy định hoặc hạn chế của bất kỳ chính phủ nào.

Việc thực hiện của chúng tôi theo bất kỳ hợp đồng nào được coi là bị đình chỉ trong khoảng thời gian mà Sự kiện bất khả kháng vẫn tiếp diễn và chúng tôi sẽ được gia hạn thời gian thực hiện trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để tìm ra giải pháp, theo đó các nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện này có thể được thực hiện bất chấp Sự kiện bất khả kháng.

 


 

PHẦN 18 - CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Hợp đồng giữa bạn và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 43 ràng buộc bạn và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 43 cũng như những người thừa kế và chuyển nhượng tương ứng của chúng tôi. Bạn không được sang nhượng, chuyển nhượng hoặc hủy bỏ hợp đồng hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn phát sinh theo hợp đồng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sang nhượng, chuyển nhượng, tính phí, bổ sung hợp đồng phụ hoặc định đoạt hợp đồng hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi phát sinh theo hợp đồng đó vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của hợp đồng.

 


 

PHẦN 19 - BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ tính vô hại cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 43 và công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên của chúng tôi, không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc các tài liệu mà họ đưa vào để tham chiếu hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

 


 

PHẦN 20 - CHẤM DỨT NGHĨA VỤ

Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tồn tại sau khi chấm dứt thỏa thuận này cho tất cả các mục đích.

Các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu theo quyết định riêng của chúng tôi, bạn không tuân thủ hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào trong các Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm đối với tất cả số tiền đến hạn thanh toán và kể cả ngày chấm dứt; và/hoặc theo đó có thể từ chối bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

 


 

 

PHẦN 21 - TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không được hiểu là chống lại bên soạn thảo.

 


 

 

PHẦN 22 - LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các Điều khoản và Điều kiện này và mọi thỏa thuận riêng biệt theo đó chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các hợp đồng đó sẽ chịu sự phán quyết không độc quyền của các tòa án của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 


 

PHẦN 23 - KHIẾU NẠI & THẮC MẮC

Mọi khiếu nại liên quan đến trang web này hoặc các câu hỏi liên quan đến Điều khoản và Điều kiện nên được gửi đến services@xliii.coffee