Cerro Azul #0350

Chỉ phục vụ tại cửa hàng
 • Xuất xứ Colombia
 • Vùng Valle del Cauca, Trujillo
 • Trang trại Cerro Azul, Café Granja La Esperanza
 • Giống Gesha
 • Năm thu hoạch 02/2023
 • Độ cao 1700 - 2000 masl
 • Hồ sơ hương vị Rockmelon, Apple Cider, Jasmine
 • Điểm cà phê SCA 94/100
 • Nguồn cung ứng Trực tiếp
 • Chi phí trả cho nhà sản xuất 102 USD/kg
 • Giá FOB 108,05 USD/kg
 • Giá DDP 3.630.750 VND/kg

Liên hệĐọc tiếp

CAFÉ GRANJA LA ESPERANZA

Café Granja La Esperanza được đặt nền móng đầu tiên với trang trại Potosí, Valle del Cauca năm 1945. Trang trại này canh tác chủ yếu các giống cà phê Yello Bourbon, Red Bourbon và Caturra. 

Định hướng phát triển bền vững, sẵn sàng đổi mới và tình yêu cà phê đã định hình rõ nét con đường mà  Café Granja La Esperanza đi. Nhà sản xuất này quyết tâm canh tác cà phê đặc sản hữu cơ và mở rộng dần quy mô với các trang trại kế tiếp như Las Margaritas và La Esperanza. 

» Thông tin chi tiết về Café Granja La Esperanza

Cà phê Cerro Azul là một trong những lô Gesha quý hiếm tại trang trại Cerro Azul thuộc điền trang Cafe Granja La Esperanza. Cà phê Cerro Azul được nuôi dưỡng tại vùng đất Trujillo màu mỡ phía Tây Colombia.Cà phê Cerro Azul là một trong những lô Gesha quý hiếm tại trang trại Cerro Azul thuộc điền trang Cafe Granja La Esperanza. Cà phê Cerro Azul được nuôi dưỡng tại vùng đất Trujillo màu mỡ phía Tây Colombia.

 • Aroma Rockmelon, Apple Cider, Jasmine
 • Hot Jasmine, Custard Apple, Kiwi
 • Warm Rockmelon, Apple Cider, Green Grape
 • Cold Apricot, Kiwi, Mango
 • Aftertaste Complexity Rockmelon, Vanilla, Citronella
 • Acidity Malic Sparkling
 • Body Fruity Mash
 • Balance Rainbow Masterpiece

Roasting profile

 • Roast Machine Giesen W6A
 • Roast Profile Extremely Light
 Cerro Azul #0350 – Specialty Coffee

Khuyến cáo bảo quản và sử dụng

– Cà phê mong muốn được nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát tránh ánh nắng và túi kín;
– Cà phê của chúng tôi đạt đỉnh hương vị sau 04 tuần từ ngày rang;
– Cà phê của chúng tôi giữ vững phổ hương trong vòng 06 tháng từ khi mở túi, và chất lượng giảm dần sau đó;
– Cà phê của chúng tôi được đóng gói bằng công nghệ khóa chặt hương vị nên bảo quản được 02 năm từ ngày sản xuất khi không mở túi. Chúng tôi cũng khuyến cáo không sử dụng vào lần mở túi đầu tiên, hãy mở và đóng túi chờ đợi thêm 3 ngày để giải phóng hoàn toàn công nghệ đóng gói khóa chặt hương vị;
– Cà phê của chúng tôi sẽ thể hiện rõ mô tả hương vị sau 03 ngày từ khi bạn thao tác mở và đóng kín túi ở lần đầu tiên.

Điều kiện nước tiêu chuẩn cho pha cà phê

 • Calcium Hardness 10 ppm CaCO3
 • Magnesium Hardness 58 ppm CaCO3
 • Total Alkalinity 10 ppm CaCO3
 • Sodium 10 ppm CaCO3
Buenos Aires Gesha #0370
 • Competition
 • Gesha

Buenos Aires Gesha #0370

1.500.000 VND
Colombia
Las Margaritas #0333
 • Competition
 • Gesha

Las Margaritas #0333

Chỉ phục vụ tại cửa hàng
Colombia
Potosi Sidra #0334
 • Competition
 • Sydra

Potosi Sidra #0334

2.500.000 VND
Colombia
Finca Soledad Gesha
 • Competition
 • Gesha

Finca Soledad Gesha

1.600.000 VND
Ecuador
Kemgin
 • Competition
 • Gesha

Kemgin

1.000.000 VND
Republic of Panama